Informace o nás

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KATOV

 

  Obec Katov se nachází  na sever od Velké Bíteše, v nadmořské výšce 474 m. První písemná zmínka o osadě je z roku 1390. V roce 1850 měla obec 33 domů a 196 obyvatel,  v roce 1900 měla 39 domů a 254 obyvatel a v roce 1991 měla 51 domů a 189 obyvatel. Starostou obce v roce 1943 byl Jaroslav Urbánek čp. 41. Sbor dobrovolných hasičů v Katově byl založen na ustavující schůzi dne 29. srpna 1943. Za členy se přihlásilo 27 občanů.

  Do prvního výboru byli zvoleni: starosta Sboru Josef Knoflíček, místostarosta Josef Havlát, velitel Josef Fic, podvelitel Miroslav Smejkal, zbrojmistr Jaroslav Smejkal, pokladník Vladimír Urbánek.

  Při založení neměl Sbor žádné vybavení. K získání finančních prostředků pořádali hasiči taneční zábavy, plesy a divadelní představení. Po získání potřebné částky ze zábav a s finanční pomocí obce Katov, nakoupil Sbor motorovou stříkačku PPS 8 a v roce 1952 byla sboru přidělena od ONV Žďár nad Sázavou motorová stříkačka PPS 12. V roce 1953 byla zahájena výstavba hasičské zbrojnice a současně sbor obdržel od hasičů ve Velké Bíteši požární vozidlo Walter.

  Hasiči se maximálně věnovali údržbě požární techniky a provádění požárních kontrol. Nyní když měl Sbor požární vozidlo, mohl se zúčastňovat soutěží, cvičení a požárů i v okolních obcích. V roce 1987 byla Sboru přidělená od ONV Žďár nad Sázavou motorová stříkačka PPS 12. V roce 1987 byl ustaven u Sboru oddíl mladých požárníků, který se zúčastňoval soutěží hry Plamen a na cvičeních ve Velké Bíteši. Společně s MNV byla vybudována požární nádrž na vodu a velkou měrou se hasiči podíleli na stavbě kulturního domu . Od založení Sboru vznikli v obci tři požáry, které Sbor likvidoval, v okolních obcích zasahoval rovněž u tří požárů.

V roce 2004 došlo ke změnám hranic kraje,obec přechází k Jihomoravskému kraji,členská základna hasičů však rozhoduje,že zůstane členem okrsku Velká Bíteš.2005 se podařilo získat pro sbor motorové vozidlo Ford Tranzit z HZS Brno.

Tentýž rok  pořádáme také 1. ročník hasičského cvičení v požárním sportu o Katovskou sekeru.

K dnešnímu dni má sbor 45 členů.

Akce pořádané sborem :    Hasičský závod v požárním sportu o Katovskou sekeru

                                      Fotbalový turnaj s dětským sportovním dnem

                                      Obecní zabijačka

                                      Den otevřených dveří pro Základní školu Katov

 

Přehled starostů sboru:    Knoflíček Josef   (1943-1966)

                                        Balabán Josef     (1967-1977)

                                        Janda Antonín    (1978-1981)

                                        Kovář Josef        (1982-2003)

                                        Havlát Jiří           (2004-2014)

                                        Urbánek Zdeněk ml. (2014-dodnes)

 

velitelů sboru:        Fic Josef              (1943-1969)

                                         Holánek Josef       (1970-1980)

                                         Skula Josef          (1981-1993)

                                         Urbánek Vlastimil   (1994-2002)

                                         Urbánek Richard    (2003-dodnes)

 

Vyhledávání

Powered by Stryko_cz © 2009